Miljø- og forureningsoprensning

Lad NCC's eksperter håndtere forurenet jord.

NCC udfører alle former for miljø- & forureningsoprensninger ved opgravning og bortskaffelse til godkendte jordrensningsmodtagere og deponier.

NCC sørger for forklassificering af den forurenede grund og ansøgning til myndighederne om anvisning af jorden til godkendt modtager.

Vi løser opgaver så som:

  • Oprensning af jordforurening
  • Byggegruber
  • Genbrugsstationer
  • Miljøcentre
  • Kontrollerede lossepladser
  • Tømning og rensning af olieudskillere
  • Opgravning og fjernelse af olietanke

Kontakt

Vil du vide mere?

Udfyld nedenfor og vi kontakter dig hurtigst muligt.

Rasmus Andreasen Rasmussen (2)
Rasmus Andreasen Rasmussen

Afdelingschef, NCC Infrastructure