Miljø- og forureningsoprensning

Lad NCC's eksperter håndtere forurenet jord. Vi udfører miljø- og forureningsoprensninger og sørger for forklassificering og myndighedsansøgninger

NCC udfører alle former for miljø- og forureningsoprensninger ved opgravning og bortskaffelse til godkendte jordrensningsmodtagere og deponier i samarbejde med vores søsterafdeling Hercules Fundering og Grundvandssænkning.

NCC sørger for forklassificering af den forurenede grund og ansøgning til myndighederne om anvisning af jorden til godkendt modtager.

Vi løser opgaver som:

  • Styring af miljørådgiver herunder planlægning af forklassificering samt indhentelse af nødvendige myndighedsgodkendelser
  • Oprensning og bortskaffelse af jordforurening
  • Udførelse af afværgesystemer
  • Byggegruber( denne her skal ligge under et andet faneblad)
  • Jordforbedring og udskiftning
  • Grundvandshåndtering og rensning.
  • Sanering, håndtering og nedbrydning af div. underjordiske konstruktioner og tanke.

Kontakt

Vil du vide mere?

Udfyld nedenfor og vi kontakter dig hurtigst muligt.