Renseanlæg

Over 25 års erfaring med opførelse af renseanlæg

Et renseanlæg er et højteknologisk byggeri, som kræver specialiseret viden at opføre.

NCC har i over 25 år opbygget en bred erfaring inden for opførelse af renseanlæg og de komplekse processer, der er involveret.
Vi har blandt andet bygget Assens Renseanlæg i konsortium med Envidan, som er et af de mest moderne og komplekse renseanlægsprojekter hidtil. Anlægget, der har en kapacitet på 100.000 PE med mulighed for udvidelse til 150.000 PE, er en del af en samlet Forsyningspark, som også indeholder vandværk samt administration, værksted og lager til Assens Forsyning A/S

Parallelt med vores involvering i forskellige naturgenopretningsprojekter, anlægsopgaver og byggeentrepriser, har vi konsekvent holdt fokus på at udvikle vores ekspertise inden for renseanlægsentrepriser. Og dette strategiske valg har gjort os til specialister på området.

Vores kompetencer omfatter:

 • Etablering af og drift af byggeplads, samt retablering efter brug
 • Gravearbejder, håndtering af forurenet jord og slam, terrænregulering for byggeplads mv.
 • Ledningsarbejder, omlægning af trykledninger mm.
 • Grundvandssænkning og funderingsarbejder, herunder spunsning mv.
 • Betonarbejder, herunder beholderanlæg i beton (in-situ og elementer)
 • Bygnings- og gallerikonstruktioner i beton og i stål
 • Murer, facade- og tagarbejder
 • Tømrerarbejde, aptering og malerarbejde
 • Installationsfag, herunder El-, VVS-installationer mv.
 • Andre arbejder der er naturligt sammenhængende med bygge-/anlægsarbejder
 • Belægnings- og landskabsarbejder, belysning og retablering
 • Vejarbejder