Vandværker

En af landets førende entreprenører inden for vandværksbyggerier

NCC er en af landets førende entreprenører inden for vandværksbyggerier, og vi har gennem de seneste år samarbejdet med HOFOR om at renovere og nybygge flere vandværker i Danmark. 

Byggeriet omkring vandværker er en nødvendighed for at kunne forsyne borgerne med drikkevand, og vi er stolte af at bidrage til denne vigtige opgave ved at bringe vores kernekompetencer i spil for at levere drifts- og anlægsbygninger i særklasse.  

Vores kompetencer spænder bredt og omfatter:

 • Etablering af og drift af byggeplads, samt retablering efter brug
 • Gravearbejder, terrænregulering for byggeplads mv.
 • Ledningsarbejder i jord for vand, afløb, el mv. til vandværket
 • Vejarbejder
 • Grundvandssænkning og funderingsarbejder, herunder spunsning mv.
 • Betonarbejder, herunder beholderanlæg i beton
 • Bygningskonstruktioner i beton og i stål
 • Murer, facade- og tagarbejder
 • Tømrerarbejde, aptering og malerarbejde
 • Installationsfag, herunder El-, VVS-installationer, føringsveje for ADK-anlæg mv.
 • Miljøsanerings- og nedrivningsarbejder der foretages som en del af entreprisen
 • Andre arbejder der er naturligt sammenhængende med bygge-/anlægsarbejder
 • Belægnings- og landskabsarbejder, belysning og retablering