A look from below at the giant bows on Birkelandskrysset, Bybanen in Bergen.

Høj fagliglighed, specialistkompetencer og mange års erfaring med komplekse anlægs- bygge- og renoveringsprojekter

Når man vælger NCC får man en partner, som har en bred ekspertise inden for anlæg, renovering og nybyg i projekter med høj kompleksitet. Når vi involveres tidligt, kan vi bidrage til at skabe bygbare projekter.

NCC har mange specialister, der har hver deres spidskompetence inden for bygge- og anlægskonstruktion, bygningscertificering (DGNB og Svanemærket) til jordrensning, fugtsikkerhed, geoteknik, råhuse og energiberegninger.

Arbejdet bygger på et helhedsperspektiv, hvor sociale, miljømæssige og økonomiske elementer indgår i et tæt samspil. For NCC handler det om at arbejde ud fra følgende områder:

Proces og planlægning

NCC arbejder på en måde, som giver samtlige aktører i de forskellige byggefaser gode muligheder for at bidrage med ideer til projektet og dermed skabe totalværdi for bygherren.

Partnering er en struktureret samarbejdsform i en åben dialog og et transparent miljø, som er velegnet, når flere aktører påvirkes af et produkt, for eksempel ved byggeri af skoler og sygehuse.

Vand og klimasikring

Vores viden, kompetencer og erfaring med opgaver inden for jord- og vandmiljø, overfladevand og klimaforandringer danner grundlag for gennemtænkte projekter, der bidrager til at skabe værdi for samfundet.

Konstruktioner og materialer

Vi fokuserer på at begrænse affald og på at vælge robuste og langtidsholdbare løsninger. Vi kan hjælpe vores kunder med fleksible bygninger og anlæg, som kan tilpasses efter behov eller demonteres og genbruges i fremtiden. 

Vi er brancheførende inden for Virtual Design and Construction (VDC), som reducerer risikoen for fejl, og at der bestilles for mange materialer. Og så stiller vi krav til vores leverandører gennem vores rammeaftaler. 

Vi tilbyder vi løsninger, som minimerer både energi- og vandforbrug og øger vandkvaliteten.

På vores byggepladser indgår vi aftaler om såkaldt 'grøn strøm'. 

Sunde miljøer og trivsel

Sunde byggerier er en forudsætning for god livskvalitet. Når NCC bygger kontorer, lægger vi vægt på at skabe et produktivt miljø for dem, som skal arbejde der. Vi optimerer bygningens udnyttelsesgrad og kan desuden designe den, så den kan omdannes til andre formål efter en årrække.

Som eksempel kan vores eget kontorbyggeri i Søborg omdannes til kollegium eller hotel. Det kan sikre afkastet af investeringen og skabe en god gensalgsværdi. 

Læs mere om, hvordan man stiller energikrav

NCC har en lang række værktøjer og et bredt grundlag af erfaringer, når vi taler om at udvikle energieffektive bygninger, men kundens ambitioner og målsætninger er i sidste instans altid det, der afgør valget. Vi ser positivt på, at bygherrer stiller højere energikrav, end det som bygningsreglementet kræver. Ved at stille højere energikrav kan vi både reducere miljøbelastningen og sænke energiomkostningerne.

For at fremme processen anbefaler vi Svebys tjekliste for udviklere, som er et godt udgangspunkt for energikrav til bygninger.

Ved du, hvilket energiforbrug du ønsker, og hvad det betyder for de fremtidige omkostninger? Vi hjælper gerne med at finde den løsning der passer bedst til dig. Vi har stor erfaring i at analysere disse spørgsmål ud fra både et energi-, klima- og lønsomhedsmæssigt perspektiv. Med energiberegninger, der er udpeget som de bedste i branchen, er vi klar til at hjælpe vores kunder med at gøre det rigtige valg, når vi taler om energieffektive bygninger med lave driftsomkostninger.