Parkeringshuset ved Herlev Sygehus er opført med 11 forskudte dæk fordelt på fem etager mod nord og seks etager mod syd, det rummer 524 parkeringspladser

Parkeringsanlæg

NCC kan med vores faglige viden og lange erfaring skabe det optimale parkeringsanlæg til dit behov

Der er mange overvejelser at gøre, når der skal planlægges et parkeringsanlæg. Overvejelser, der vil få indflydelse på anlæggets størrelse, udformning og placering samt sætte rammerne for den økonomi, som vil være i forbindelse med anlæggets opførelse og drift.

Med NCC som den rådgivende entreprenør får du gennem planlægningsfasen optimeret parkeringsanlægget i forhold til dit behov.

 • Hvor mange parkeringspladser skal anlægget rumme
 • Hvordan er parkeringsbehovet hen over døgnet
 • Hvordan påvirker parkeringsanlægget lokaltrafikken
 • Hvad er den rigtige tekniske løsning for parkeringsanlægget, p-kælder eller p-hus
 • Hvad bliver din total økonomi for parkeringsanlægget

Få den rigtige tekniske løsning af dit parkeringsanlæg

Med NCC's store kompetencer indenfor totalentrepriser samt erfaring med parkeringsanlæg, vil vores rådgivning i planlægnings- og byggefasen indeholde:

 • Valg af tekniske løsning samt rigtig dimensionering heraf
 • Maksimal brug af standardløsninger og standardkoncept
 • Optimering af antallet af parkeringspladser
 • Optimering af anlægsøkonomi samt byggeprocessen og tiden

NCC håndterer hele projektforløbet professionelt

Med NCC som partner gennem hele projektforløbet, opnår du en sikkerhed for at parkeringsanlægget bliver opført så det er designet til behovet, og der vil undervejs være taget stilling til:

 • Gener for omgivelserne
 • Anlægs- og driftøkonomien
 • Reduceret anlægsperiode
 • Myndighedsgodkendelse

Der er derfor flere fordele ved at involvere NCC i hele projektforløbet, så vi sammen kan finde frem til om dit behov er en p-kælder, terrænparkering eller et p-hus.

Carhag
Carsten Fritz Haake

Senior markeds- og kundechef, NCC Building Øst