Råvandsledninger og vandreservoir

NCC råder over en bred erfaring inden for Råvandsledninger og vandreservoir, dom dækker over vandledninger, brønde og drikkevandsbeholdere. Det inkluderer også etablering af vandledninger, og har et tæt samarbejde med faste smede og el-leverandører til de tekniske installationer. Hvor vi kan levere og etablerer hovedvandsledninger inklusive svejsearbejde, opsætninger af eksisterende Bonnaledninger, montering af diverse brønde, etablering af råvandsstationer med tilhørende installationer, styret boring i forbindelse med vandledninger og renovering.

NCC benytter sig af kompetente medarbejdere, som finder de bedste løsninger for store såvel som små opgaver.

Vi løser opgaver som:

  • Levering og etablering af hovedvandledninger inkl. svejsearbejde
  • Omlægning af eksisterende Bonnaledninger
  • Montering af afsenderbrønde, udluftningsbrønde, og prøvetagningsbrønde
  • Råvandsstationer inkl. installationer
  • Styret boring af vandledninger
  • Etablering og renovering af drikkevandsbeholdere