Råvandsledninger og vandreservoir

Vi udfører alle former for nyanlæg, og vi renoverer råvandsledninger med tilhørende brønde og tekniske installationer.

Alt inden for vandledninger, brønde og drikkevandsbeholdere

NCC har bred erfaring med at etablere vandledninger, og vi har et tæt samarbejde med faste smede og el-leverandører til de tekniske installationer.

Vi løser opgaver som:

  • Levering og etablering af hovedvandledninger inkl. svejsearbejde
  • Omlægning af eksisterende Bonnaledninger
  • Montering af afsenderbrønde, udluftningsbrønde, og prøvetagningsbrønde
  • Råvandsstationer inkl. installationer
  • Styret boring af vandledninger
  • Etablering og renovering af drikkevandsbeholdere
Kim Petersen

Afdelingschef, NCC Infrastructure