Råvandsledninger og vandreservoir

 

Vi udfører alle former for nyanlæg, og vi renoverer råvandsledninger med tilhørende brønde og tekniske installationer.

NCC har bred erfaring med at etablere vandledninger, og vi har et tæt samarbejde med faste smede og el-leverandører til de tekniske installationer.

Vi løser opgaver som:

  • Levering og etablering af hovedvandledninger inkl. svejsearbejde
  • Omlægning af eksisterende Bonnaledninger
  • Montering af afsenderbrønde, udluftningsbrønde, og prøvetagningsbrønde
  • Råvandsstationer inkl. installationer
  • Styret boring af vandledninger
  • Etablering og renovering af drikkevandsbeholdere
Claus Hjerrild
Claus Hjerrild

Projektdirektør Tilbud, Civil Engineering, NCC Infrastructure

kip2
Kim Petersen

Afdelingschef, Civil Engineering, NCC Infrastructure