Ny strategi for lønsom vækst i NCC 2016-2020

I henhold til NCC's nye strategi for lønsom vækst skal virksomhedens mål være at opnå en årlig vækst på 5 procent, mens overskudsgraden skal stige fra de nuværende 3 procent til minimum 4 procent i strategiperioden 2016-2020.

“Vi har bemærket, at strømlinede og specialiserede virksomheder har bedre muligheder for at opnå vækst og lønsomhed. Med vores nye specialiserede nordiske organisation vil vi kunne opnå en højere effektivitet og øge vores lønsomhed. Samtidig forventer vi at vokse ved at fokusere på segmenter med vækstpotentiale, for eksempel store infrastruktur- og renoveringsprojekter. Hvis vi når vores mål, skaber vi gode forudsætninger for at investere i yderligere vækst, for eksempel gennem opkøb.”

- Peter Wågström, adm. dir. i NCC

NCC har defineret følgende strategiske mål for koncernen for strategiperioden 2016-2020:

 • Et driftsoverskud på mindst 4 procent i strategiperioden
 • En gennemsnitlig årlig vækst i omsætning på 5 procent i strategiperioden
 • En årlig egenkapitalforrentning på minimum 20 procent
 • En nettogæld på mindre end 2,5 gange
 • EBITDA Et forhold mellem egenkapital og aktiver på minimum 20 procent
 • En halvering af ulykkesfrekvensen i 2020 (sammenlignet med tallene for 2015)
 • En halvering af NCC’s CO2-udledning i 2020 (sammenlignet med tallene for 2015)

Der er sat følgende økonomiske mål for de tre selskaber og forretningsområder:

 • NCC Industry: En overskudsgrad på mindst 4 procent og en gennemsnitlig årlig afkastningsgrad på minimum 10 procent i strategiperioden
 • NCC Building og NCC Infrastructure: En overskudsgrad på minimum 3,5 procent om året
 • NCC Property Development: En overskudsgrad på mindst 10 procent og en gennemsnitlig årlig afkastningsgrad på minimum 10 procent i strategiperioden

Udgangspunktet for den nye strategi er NCC’s vision om at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC har identificeret fem megatrends, som vil forandre bygge- og ejendomsbranchen: Urbanisering, bæredygtighed, kampen om de bedste talenter og nye teknologier. Disse trends giver mulighed for både lønsomhed og vækst.

NCC har til hensigt at realisere dette potentiale ved at bygge videre på vores nuværende styrker, hvor NCC kan drage fordel af at have en bred geografisk tilstedeværelse, omfattende ekspertise i de forventede vækstsegmenter inden for byggeri og infrastruktur og en stærk position tæt på kunden i værdikæden.

De strategiske initiativer, der er nødvendige for at realisere dette ambitionsniveau, kan opsummeres i tre ord: ”Must-Win Battles”:

De strategiske initiativer, der er nødvendige for at realisere dette ambitionsniveau, kan opsummeres i tre ord: ”Must-Win Battles”:

 • Operational excellence: NCC har til hensigt at opnå en højere effektivitet og lønsomhed ved at styrke vores eksisterende ekspertise, effektivisere vores processer, centralisere vores indkøbsprocesser yderligere og øge understøttelsen af digitaliserede informationsstrømme.
 • Market excellence: NCC ser et stort vækstpotentiale i segmenterne infrastruktur og renovering gennem salg af bæredygtige livscyklusløsninger, tidlig markedsføring af disse løsninger og ved at være kundens foretrukne valg.
 • Investment initiatives: Hvis den nye strategi giver NCC øget lønsomhed og vækst, vil der være mulighed for vækst gennem investeringer i form af blandt andet virksomhedsopkøb, OPP-projekter og projektudvikling.