Vores forskning og udvikling

Vi bedriver omfattende forskning og udvikling i hele koncernen. Vi fokuserer på alt fra viden-skabende forskning til mere industrielt orienteret produkt - og metode-udvikling, ofte i tæt samarbejde med kunder, leverandører og universiteter.

NCC har et løbende samarbejde med forskellige universiteter og har 6-8 industrielle ph.d.-studerende ansat til at bidrage konstruktivt til vores strategiske udvikling. Vi har desuden seks gæstelærere på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högskola i Gøteborg, Luleå tekniska universitet og Lunds tekniska högskola, LTH, på Lunds universitet.

Fremtidens primære fokuspunkter

Effektivt byggeri til den rigtige pris og med minimal indvirkning på klimaet er et af fremtidens primære fokuspunkter. Derfor gør vi en stor indsats for at forbedre byggemetoder og samarbejdsprocesser og reducere energiforbruget. Ved hjælp af forskningsprojekter vil vi oparbejde specialistekspertise internt hos NCC og bane vejen for forandringer i branchen.

Internationalt samarbejde

Mange af vores forskningsprojekter gennemføres i samarbejde med universiteter i Sverige og resten af Europa. NCC er også en del af adskillige europæiske forskningsnetværk såsom ENCORD og ECTP.

Vores forsknings- og udviklingsprojekter fokuserer primært på følgende områder:

  • Bæredygtighed – klima, miljø, oprensning, CO2-udledning, forurenet jord
  • Energieffektivitet – energieffektive bygninger og byggeri, brugeradfærd, nye energikilder, installation
  • Industrialiseret og virtuelt byggeri – industrialiseret produktion, moderne it-værktøjer (fx BIM), logistik, produktionsteknologi, planlægning, styring af byggeprocessen, risikostyring, erfaringsfeedback
  • Anlægsvirksomhed – infrastruktur, drift og vedligeholdelse
  • Byggeteknologi – fugt og skimmel, indeklima, akustik, byggematerialer
  • Modernisering/renovering/gendannelse/omdannelse

Store forsknings- og udviklingsprojekter

Streamer

Et EU-projekt om energieffektive bygninger inden for blandt andet sundhedsvæsenet. Projektets mål er en mindskning af energiforbrug og CO2-udledning på 50 % i nye og renoverede sundhedsbygninger ved hjælp af holistisk og systembaseret design. Et af målene er at skabe bedre semantikbaserede designmetoder og værktøjer til Geo og Building Information Modeling (GIS og BIM) for at gøre det muligt at validere energiegenskaberne i designfasen.

Pantura

Et EU-projekt om ikke-forstyrrende bæredygtigt byggeri i byområder med særligt fokus på broer. Det er dog vigtigt at understrege, at de foreslåede metoder kan anvendes til alle infrastrukturprojekter. Projektet havde som mål at skabe mere fleksible produktionsprocesser til brug uden for byggepladsen, skabe ressourceeffektive byggepladser, forbedre teknologier og værktøjer til brokonstruktion, reparation og renovation i tætbefolkede områder og at øge kommunikationen mellem interessenter, lokale myndigheder og byggefirmaer.  Projektet varede i tre år og blev afsluttet i slutningen af 2013/starten af 2014. Tolv partnere fra seks lande deltog, og fra Sverige deltog NCC, Trafikverket og Chalmers tekniska högskola.

E2Rebuild

Et EU-projekt om industrialiseret, energieffektiv modernisering af beboelsesejendomme i områder med koldt klima. Projektets fokus var demonstrationer. Demonstrationerne blev suppleret af forskning og udvikling inden for planlægnings- og moderniseringsstrategier, industrielle produktionsmetoder, målemetoder og interaktion med beboere. På baggrund af projektresultaterne udviklede man en industriel platform til energieffektiv renovering. Projektet varede i 3½ år og blev afsluttet i juni 2014. Tyve partnere fra otte lande deltog, og fra Sverige deltog NCC, White, SP og Apartment Bostad Väst. Projektet blev koordineret af NCC.