Vores forskning, udvikling og innovation

NCC har mange års erfaring inden for systematisk forsknings- og udviklingsarbejde. Dette arbejde udføres i hele virksomheden og spænder fra alt fra vidensopbyggende forskning til mere industrielt orienteret produkt- og metodeudvikling, ofte i tæt samarbejde med kunder, leverandører og universiteter.

NCC indgår i et løbende samarbejde med forskellige universiteter. Gennem dette samarbejde får nogle af vores medarbejdere mulighed for at udvide deres kompetencer yderligere gennem industrielle PhD-projekter, hvilket også bidrager til NCC's egen strategiske udvikling. Vi har en række adjungerede professorer, adjungerede lektorer, industrielle postdocforskere og andre akademiske medarbejdere tilknyttet fakulteter på de store universiteter (f.eks. KTH i Stockholm, Chalmers i Göteborg, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Tekniska Högskola og Danmarks Tekniske Universitet).

Fremtidens primære fokuspunkter

Effektivt byggeri til den rigtige pris og med minimal indvirkning på klimaet er et af fremtidens primære fokuspunkter. Derfor gør vi en stor indsats for at forbedre byggemetoder og samarbejdsprocesser samt at reducere energiforbruget og øge bæredygtigheden. Ved hjælp af forskningsprojekter oparbejder vi specialistekspertise internt hos NCC og baner vejen for forandringer i branchen.

Internationalt samarbejde

Mange af vores forskningsprojekter gennemføres i samarbejde med universiteter og forskningsinstitutter i Norden og resten af Europa. NCC er også en del af flere forskellige europæiske forskningsnetværk såsom ENCORD.

Større forsknings- og udviklingsprojekter og samarbejder

NCC deltager i en lang række kompetencecentre på universiteterne.

Ashvin

Ashvin er et EU-projekt, der har til formål at forbedre den europæiske byggeindustris produktivitet, samtidig med at omkostningerne mindskes, og arbejdsmiljøet sikres. Dette gør man ved at udarbejde et forslag til en europæisk standard for digitale tvillinger – en åben platform samt værktøjer og processer. Baseret på platformen vil projektet også udvikle og demonstrere applikationer, der anvender data fra digitale tvillinger. Platformen viser en digital version af byggeriet og gør det muligt at indsamle realtidsdata både før, under og efter produktionen for til stadighed at overvåge ændringer i miljøet og i produktionsprocessen.
Projektet løber i tre år og startede i oktober 2020. I projektet deltager 14 partnere fra 11 forskellige lande.
Mere om Ashvin

Christina Claeson-Jonsson

Chef Forskning & Innovation, NCC Group