Tunnelering og skakte

NCC udfører tunnelering i forskellige dybder og dimensioner i forbindelse med diverse ledningsomlægninger, bassinledninger og afløbssystemer.

NCC råder over en bred erfaring inden for tunnelering, og udfører udelukkende microtunnelering med lukket front. Det gør vi af sikkerhedsmæssige hensyn og for at mindske risikoen for sætninger.

Ved valg af lukket front kan det aktive jordtryk og vandtryk ved borefronten holdes i balance med en slurryblanding (boremudder) - det vil sige en blanding af jord, vand, og bentonit. Trykket i slurryblandingen kan stabiliseres ved en trykforøgelse med for eksempel luft.

Når man anvender en slurryblanding, skal der ske en separering af det udborede materiale og bentonit-vandblandingen. Dette udføres på selve pladsen ved anvendelse af sigte-, centrifuge- og cyklonsystemer.

Det udborede og separerede materiale bliver kørt direkte til jordmodtageren, mens bentonit-blandingen recirkuleres.

tunnelcollagemindre