Tunnelering og skakte

NCC udfører mikrotunnelering i forskellige dybder og dimensioner i forbindelse med diverse ledningsomlægninger, bassinledninger og afløbssystemer.

Mikrotunnelering kan udføres med åben front - kaldet ”pipe jacking” - eller tryksat lukket front.

NCC udfører udelukkende tunnelering med lukket front. Det gør vi af sikkerhedsmæssige hensyn. På den ene side for at mindske risikoen for sætninger - og af på den anden side af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Ved valg af lukket front kan det aktive jordtryk og vandtryk ved borefronten holdes i balance med en slurryblanding (boremudder) - det vil sige en blanding af jord, vand, og bentonit. Trykket i slurryblandingen  kan stabiliseres ved en trykforøgelse med for eksempel luft.

tunnelcollage

Når man anvender en slurryblanding, skal der ske en separering af det udborede materiale og bentonit-vandblandingen. Dette udføres på selve pladsen ved anvendelse af sigte-, centrifuge- og cyklonsystemer.

Det udborede og separerede materiale bliver kørt direkte til jordmodtageren, mens bentonit-blandingen recirkuleres.

Vi løser opgaver som:

  • Etablering af presse- og modtagergruber
  • Grundvandssænkning
  • Tunnelering med lukket front
  • Etablering af tilslutningsbygværker
Østerbro Tunnel 10

Video om Fjernvarmetunnelen 

Her kan du se og høre mere om mikrotunnelering fra fjernvarmetunnelen under Københavns havn.

Rasmus Andreasen Rasmussen (2)
Rasmus Andreasen Rasmussen

Senior produktionschef, Civil Engineering, NCC Infrastructure