Tunnelering og skakte

NCC udfører mikrotunnelering i forskellige dybder og dimensioner i forbindelse med diverse ledningsomlægninger, bassinledninger og afløbssystemer.

Mikrotunnelering kan udføres med åben front - kaldet ”pipe jacking” - eller tryksat lukket front.

NCC udfører udelukkende tunnelering med lukket front. Det gør vi af sikkerhedsmæssige hensyn. På den ene side for at mindske risikoen for sætninger - og af på den anden side af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Ved valg af lukket front kan det aktive jordtryk og vandtryk ved borefronten holdes i balance med en slurryblanding (boremudder) - det vil sige en blanding af jord, vand, og bentonit. Trykket i slurryblandingen  kan stabiliseres ved en trykforøgelse med for eksempel luft.

tunnelcollagemindre
Østerbro Tunnel 10
Rasmus Andreasen Rasmussen

Afdelingschef, NCC Infrastructure