test i alt tekst

Asfalt til landbruget

Asfalt er et stærkt, fleksibelt og økonomisk belægningsmateriale, der egner sig perfekt til en lang række arealer i landbruget - såvel til kørsel som i stalde og siloer. NCC har gennem mange år udviklet produkter specielt til disse formål, og vi finder fortsat på nye løsninger.

ASFALT MASTIC i stalden – et skridsikkert underlag

I kvægstalde opnår du og dine dyr flere fordele ved at bruge ASFALT MASTIC som belægning på stald- og malkestaldgulve. Vi har udviklet denne type støbeasfalt af specielt udvalgte bitumener og stenmaterialer for at opnå et unikt gulvprodukt til brug for landbrug.
Læs mere om NCC Asfalt Mastic


AGROFALT og Landbrugsasfalt til bund i ensilagesiloer

Specialasfalt til ensilagepladser er en specielt designet asfalt beton med en maksimal stenstørrelse på 16 mm. Dette sikrer en høj stabilitet og god modstandsevne mod mekanisk påvirkning fra læssemaskiner m.v.
Læs mere om NCC Agrofalt og Landbrugsasfalt


ASFALT – ideelt til kørearealer

Et moderne landbrug er kendetegnet ved store maskiner og dermed tung trafik. Køreveje og andre udenomsarealer på ejendommen udsættes for en voldsom belastning. Derfor er det nødvendigt med en god, fast belægning. Så slipper du for ødelæggelser, dyre retableringsomkostninger og irritation over de dyre belægninger.
Læs mere om solid asfalt til landbruget


SPECIALEMULSION giver længere levetid for betonelementer

Den bitumenbaserede emulsion har en speciel god vedhæftning til betonoverflader. Ved at forsegle beton forbedres modstandsdygtigheden over for bl.a. ammoniakforbindelser. Dette samt den tættere betonoverflade forøger konstruktionens levetid.
Læs mere om specialemulsion