Vi er specialister i naturgenopretning

Jakobsen & Blindkilde udfører alle opgaver indenfor naturgenopretning. Vores mangeårige erfaring med naturgenopretning gør det muligt for os hurtigt og effektivt at finde frem til - og udføre - den mest hensigtsmæssige løsning på alle problemstillinger.

Vores mangeårige erfaring med naturgenopretning gør det muligt for os hurtigt og effektivt at finde frem til - og udføre - den mest hensigtsmæssige løsning på alle problemstillinger indenfor naturgenopretning.

Vi har de bedste og mest præcise maskiner, som gør os i stand til at udføre selv de mest krævende opgaver. Vores maskiner har satellitbaseret styring, som gør det muligt at udføre utrolig præcise udgravninger med store maskiner.

Udvalgte referencer indenfor naturgenopretning

  • Faunapassager
  • Restaurering, etablering, og genskabelse af søer og diger
  • Genslyngning af udrettede vandløb for at stimulere naturligt liv
  • Erstatningsbiotoper
  • Broer over åer og vandløb
  • Nedlægning af dambrug
  • Og meget, meget mere

Vi er stolte af vores store engagement i naturgenopretning, som skridt for skridt gør Danmark grønnere. Nogle af de opgaver som er direkte medvirkende til at stimulere den grønne vækst er genslyngning af vandløb.

Genslyngning af åer, bække og vandløb skaber dybde- og strømforskelle, der stimulerer liv og gør vandløbene til levesteder for mange flere dyrearter end udrettede vandløb.

Stor erfaring i udførelse af klimasøer

Jakobsen & Blindkilde A/S har stor erfaring i udførelse af klimasøer.

Klimasøer kan bl.a. mindske risikoen for oversvømmelser i bydelen under ekstrem regn og samtidig tilføre området ekstra rekreativ værdi i form af en sø med åbent vandspejl i stedet for større rør under jorden.

Jakobsen & Blindkilde A/S har bl.a. udført klimasøer i Fasterholt, Vildbjerg, Kibæk, Aulum og Stenskov vandløbet.

Kontakt os - og vi kan hjælpe dig med dit projekt.