Renovering af vandledninger

Forøg kapaciteten i de eksisterende ledninger med over 100 % ved at bruge bursting, når du skal renovere vandledninger.

No-dig, smedearbejde, VCC og svejsearbejde

En af de største fordele ved at samarbejde med NCC’s miljøenhed er, at vi som én af få entreprenører i Danmark giver dig mulighed for at få udført alle typer arbejde inden for NoDig.

Vi udfører desuden alle former for smedearbejder og er autoriseret VVS’er og USME-certificeret svejser.

Fordele ved bursting

Bursting er en enkel måde at forøge kapaciteten i eksisterende ledninger.

Du undgår at skulle finde plads til at placere en ny ledning i ledningsfyldte områder. Samtidig reducerer du omkostningerne til deponering/jordhåndtering.

Vi kan sørge for formaliteter, så myndighedskrav er opfyldt. Vi kan bl.a. sørge for:

 • Grave-/rådighedstilladelser
 • Ledningsoplysninger i LER
 • Udtage vandprøver til analyse
 • Udarbejde skilteplaner
 • Sikre både hårde og bløde trafikanter

For borgere, erhvervsdrivende og trafikanter vil generne ligeledes være reduceret væsentligt.

Certificeret på arbejdsmiljø, kvalitet og miljøledelse

Når du samarbejder med NCC får du garanteret løsninger af højeste kvalitet hver gang – år efter år. Vi er certificeret på:

 • Arbejdsmiljø
 • Kvalitet
 • Miljøledelse

NCC er desuden optaget i kontrolordningen for rørsprængning af kloakker.

Fakta om rørsprængning/bursting

 • Vi udfører bursting med 30 og 125 tons burster og med 30 tons wirespil
 • Vi kan burste fra 32 - 630 mm i støbejern/duktil, eternit, beton og PVC
 • Vi udfører relinings-arbejder med og uden injicering
 • Vi graver og retablerer alle vej- og belægningstyper