Den første funktionskontrakt i en kommune er nu afsluttet efter 14 år

Funktionskontrakt for ”Rønnede Kommune” var den første af sin art, men kontraktformen har efterfølgende været en forrygende succes. Kontrakten i Rønnede Kommune er nemlig efterfulgt af næsten 50 kontrakter efter tilsvarende principper. Alt i alt er der i de forløbne år indgået kommunale funktionskontrakter for ca. 13.300 km kommunale veje – svarende til knap 20 % af det kommunale vejnet.

I efteråret 2001 indgik daværende Rønnede Kommune en funktionskontrakt med NCC Roads. Funktionskontrakten har til formål at give leverandøren ansvar for at vedligeholde vejene med den tilstand, der er aftalt. Kommunen har dermed et kendt budget for sin vedligeholdelse i en lang årrække.

funktionskontrakt_ncc1
funktionskontrakt_ncc2
JLL
Jesper Larsen

Afdelingsleder, Asfalt Maribo, NCC Industry