Klimasikring af det danske vejnet

PermaVej®, som er den klimavej, NCC Industry har udviklet, bliver mere og mere kendt ude i kommunerne som en løsning til at håndtere de store mængder regnvand, der i stigende grad udfordrer veje og kloakker under skybrud.

Det nyeste projekt med klimavej er udført i Galten i Skanderborg Kommune, hvor den nye asfalt er brugt til klimasikring af en vej, der har været særligt udfordret af voldsom regn gennem de senere år.

”Klimaveje med åben asfalt er en god løsning, fordi regnvandet kan trænge igennem, og den har så stor dræneffekt, at en vej eller plads altid vil være fri for vand – selv under skybrud, hvor der kan falde 15 mm nedbør på bare 30 minutter,” fortæller Michael Brask, Projektchef for NCC PermaVej® i NCC Industry.

Projektet i Galten som et klimatilpasningsprojekt, der havde som mål at skabe en kontrolleret strømningsvej, så regnvandet ikke oversvømmer huse og lavtliggende områder. Men da det ville kræve så meget regulering af terrænet, at det ville gå ud over folks haver, måtte man tænke i nye løsninger.

Skanderborg Forsyning tænkte ud af boksen

Civilingeniør Jesper Brix Kjelgaard er fagleder i afdelingen for spildevand & klimatilpasning i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, og han kendte PermaVej® fra omtale i pressen af blandt andet et projekt på en villavej i Odense, som fik anlagt PermaVej i 2014 efter flere gange at have oplevet oversvømmelser ved skybrud. Derfor valgte han at kontakte NCC.

”Vejen i Galten gør brug af PermaVej på en anden måde, end konceptet PermaVej nok er tiltænkt. I stedet for at vandet bare siver ned gennem vejen til de underliggende jordlag, så er stabillaget ekstra tykt og indpakket i en membran af ler. PermaVej fungerer derfor nærmest som et regnvandsbassin, da der i lavpunktet af vejkassen er etableret dræn med forbindelse til det eksisterende regnvandssystem,” siger Jesper Brix Kjelgaard.

På den måde kan ekstremregn blive forsinket i vejen, og når der igen er plads til mere regnvand i forsyningens regnvandssystem, så vil den stille og roligt blive tømt for vand. Der er grundvandsterrasser i området, og derfor må vandet ikke bare sive gennem vejen.

Klimavejen løser problemet

Porskjærvej i Galten er blevet etableret med NCC PermaVej® som en del af en samlet klimasikring, fordi der har været store kapacitetsproblemer i regnvandskloakkerne. Vejen er derfor blevet gravet op, vejkassen udgravet og fyldt op med 120 cm af NCC DrænStabil®, tre gange det normale lag for at få plads til mere vand. Derefter blev den asfalteret med den permeable asfalt. Hele vejen er anlagt med en lukket vejkasse, der bruges som forsinkelsesbassin, fordi der ikke må ske en nedsivning i området.

”Løsningen med at bruge vejkassen som forsinkelsesbassin er noget, ser vi en stigende interesse for. Vores NCC DrænStabil®, som er bærelaget i vejopbygningen, er designet til at kunne håndtere 30 % vand i sig – samtidig med, at den bevarer sin bæreevne,” siger Michael Brask.

Jesper Brix Kjelgaard fortæller, at han oplever stor interesse for den nye vej, og senest har en gruppe studerende fra Aarhus Universitet været ude at se den, og han siger, at folk bliver helt paf, når der bliver hældt vand på vejen, og det bare forsvinder.

Michael Brask
Michael Brask

Salgschef, Råstoffer, NCC Industry