Lad nytænkning bane vejen for en klimaklar fremtid

Klimaforandringerne sætter allerede i dag sine tydelige spor på Danmarks veje. Sankthansaften fik en særdeles voldsom og våd afslutning flere steder i landet, da kraftige tordenbyger og adskillige skybrud trak ind over landet. Fremtiden vil byde på øgede mængder regn, som vores kloaksystem og veje ikke kan håndtere. Det er tid til at tage nye midler i brug og høste gevinsterne af nutidens løsninger, hvis vores vejnet skal være klimaklar til fremtiden. Vi har ikke råd til at lade være!

Når himlens sluser åbner sig på vid gab, ser vi det samme skrækbillede gentage sig: Kældere, der bliver oversvømmet, overbelastede kloaksystemer med direkte udløb af spildevand til vandløb, manglende fremkommelighed på vejene og ødelæggelser for millioner. Hver gang er det med store tab for samfundet, og alt tyder på, at skybrudssæsonen vil forlænges og dermed ramme os oftere og med en endnu højere intensitet.

klimaforandringer_permavej3
Michael Brask
Michael Brask

Salgschef, Råstoffer, NCC Industry