Mere asfalt til kommunerne

Vejene trænger mange steder til at blive prioriteret højere. Det sker i øjeblikket i mange kommuner, som har fået øjnene op for de lavere markedspriser.

Kommunerne ønsker mere asfalt i år og er i den grad begyndt at udnytte de lavere priser på asfalt. Leif Esager, Markedschef i NCC, ser det som en tydelig tendens i markedet og fortæller, at ”det stort set er i hele landet, at kommunerne ønsker at bestille mere asfalt – også udover kommunernes fastlagte budgetter for 2016”.

Dette er også tilfældet i Jammerbugt Kommune, hvor Flemming H. Jensen, salgschef i NCC Nord har talt med vejingeniør Kristian Olsen. Jammerbugt Kommune har valgt at fremrykke en stor del af budgettet til vejene, da markedsprisen på asfalt har været lavere end tidligere i forbindelse med licitationer i kommunerne. Kristian Olsen fra Jammerbugt Kommune fortæller, at ”efter første licitation, hvor vi blev bekendt med priserne, har vi fået fremrykket 7 mio. kr. fra budget 2017 til i år og har dermed fået udført langt flere m2, end vi havde forventet i år. Dermed har vi samlet indkøbt asfaltarbejder for 12 mio. kr. Budget 2016 er således hævet fra 5 til 12 mio. kr.”

Kristian Olsen fortæller endvidere, at det ikke har været fordi, at asfalten er i dårligere kvalitet, og ”vi håber selvfølgelig på at få samme gode priser til næste år også. Selvom vi har fået fremrykket 7 mio. kr. fra budget 2017 til 2016 har vi stadig 9 mio. kr. i 2017. Der har de seneste år været øget politisk fokus på vedligeholdelse af vores veje, som faktisk har medbevirket til øgede bevillinger. Det er derfor kun glædeligt, at vi samtidig oplever lave priser på markedet, så vi får optimal effekt af de øgede bevillinger.”


Ikke alt afhænger af prisen

Jammerbugt Kommune har i år fået etableret en ny p-plads ved DGI Huset i Aabybro, som er udført efter LAR-modellen med en permeabel asfaltbelægning, NCC PermaVej®. Kristian Olsen fortæller, at dette ikke skyldes lavere priser, da det er et projekt, som er finansieret via kommunens parkeringsfond og derfor er uafhængig af asfaltbudgettet.

Leif_Esager_2018
Leif Esager

Salgs- og markedschef, Asfalt Fyn/Jylland Syd, NCC Industry